BODINSPEIDERNE    

  Tilsluttet Norges KFUK-KFUM-speidere 

Lørdag 3. og søndag 4.august skal Bodinspeiderne ha dugnad i forbindelse med Saltr Vikingemarked som skal arrangeres på Bratten aktivitetspark. Speidergruppa har ansvaret for parkeringen, billettsalg, øksekastingen og renhold på området. 

Arrangementet er åpent fra 1200 til 1700 begge dager og vi ser for oss en 2-deling av de to dagene, slik at man står fra 3 timer hver (1145-1445 og 1415-1715) slik at vi får en liten overlapp. Men det er veldig bra hvis man har mulighet  gå en hel dag, vi regner med litt mindre trykk på alle postene utover, slik at man kan ta seg små pauser. Alle som bidrar har gratis adgang til arrangementet i forkant eller etterkant. 

Link til hjemmesiden

Link til facebook

Registrering av tidspunkt du kan være på dugnad

Supert at du kan stille på dugnad. Dette blir gøy. Du hører fra Vidar veldig snart!
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

Oversikt over behovene

(1145-1445 og 1445-1515)

Billetter

Lørdag økt 1
1) Vidar
2) Ledig

Lørdag økt 2
1) Vidar
2) Ledig

Søndag økt 1
1) Vidar
2) Ledig

Søndag økt 2
1)Vidar
2) Ledig

Parkering

Lørdag økt 1

1) Ledig
2) Ledig
3) Ledig

Lørdag økt 2
1) Ledig
2) Ledig
3) Ledig

Søndag økt 1
1) Ledig
2) Ledig
3) Ledig

Søndag økt 2
1) Ledig
2) Ledig
3) Ledig

Renhold

Lørdag økt 1

1) Ledig
2) Ledig

Lørdag økt 2
1) Ledig
2) Ledig

Søndag økt 1
1) Ledig
2) Ledig

Søndag økt 2
1) Ledig
2) Ledig

Øksekast

Lørdag økt 1

1) Ledig
2) Ledig

Lørdag økt 2
1) Ledig
2) Ledig

Søndag økt 1
1) Ledig
2) Ledig

Søndag økt 2
1) Ledig
2) Ledig