BODINSPEIDERNE    

  Tilsluttet Norges KFUK-KFUM-speidere 

GAVETILSKUDD OG SPONSING

Nedenfor finner dere en oversikt over firmaer og institusjoner som har gitt tilskudd til Bodin KFUK-KFUM-Speidere de siste årene. Dette er tilskudd som er mottatt etter at speidergruppa vår har søkt på konkrete prosjekter/ utstyrsønsker når midlene har vært utlyst. Bodinspeiderne takker for alle gavene som har bidratt til bedre speiding for våre medlemmer.

 

2019: støtte til gamme

Bodinspeiderne fikk i begynnelsen av februar 2019 et gavetilskudd på kr 10.000 fra Polarkraftfondet. Vi søkte om tilskudd til en ny Venor gamme som nå er satt i bestilling. Vi takker Polarkraft for et flott og viktig tilskudd. 

2018: SPONSORSTØTTE 

Den 16.november 2018 mottok Bodinspeiderne sponsorstøtte fra Salten Kraftsamband. Midlene er øremerket vedlikehold av speider-gruppas 3 påhengsmotorer som brukes til våre sikkerhetsbåter. Stønaden er på 20.000 kroner for 2019. 

2018: 30.000 til Sikkerhetsbåt

I april 2018 mottok vi 30.000 kroner til innkjøp av en ny sikkerhetsbåt, nærmere bestemt en liten RIB. Båten har en 20-hesters motor og står på egen båthenger.

2017: 30.000 til kanoHenger/vester

I desember 2017 mottok vi 30.000 kroner fra Gjensidigestiftelsen som var øremerket en ny kajakkhenger samt padlevester. 

2016: 100.000 til  Barnekajakker

I oktober 2016 mottok speidergruppa 100.000 kroner fra Sparebank1 Nord-Norges gavefond. Det gjorde oss i stand til å kjøpe inn 12 nye barnekajakker.

2016: 8.000 til pontonger

I april 2016 mottok speidergruppa 8.000 kroner fra Skandiabanken til innkjøp av 2 sett med pontonger til 2 av våre Linder-kanoer. Vi er dermed i stand til å gi nye brukergrupper gleden av å kunne padle trygt og sikkert. 

2015: Sponsing av skaphenger

Våren 2015 kjøpte speidergruppa inn en ny skaphenger og dette var mulig ved at flere sponsorer bidro med reklame på hengerne. Vi takker spesielt Intersport Bodø og Toyota Nordvik som henholdsvis hovedsponsor og leverandør av hengeren for viktige bidrag.

2014: 10.000 til sikkerhetsutstyr

Den 8.desember 2014 fikk gruppa 10.000 kroner for innkjøp av targa (for lanterneføring) og hånd-list til gruppas pioner Multi.

2014: 75.000 til kajakker

I august 2014 mottok speidergruppa 75.000 kroner i stønad fra Marine Harvest til innkjøp av en kajakkhenger med 8 Hasle kajakker.

2013: 30.000 til telt

I oktober mottok vi 30.000 kroner i støtte til innkjøp av et Masterseil fra Cava. Vi har nå mottatt seilet som har en diameter på 10 meter.

2013: 7.000 til redningsvester

I oktober 2013 mottok speidergruppa kroner 7.000,- til innkjøp av redningsvester. Dermed har speidergruppa også vester til personer som ikke er svømmedyktige.

2013: 20.000 til flytebrygge

I august 2013 mottok speidergruppa 20.000 kroner til flytebrygge som skal bygges på Jentofts Minde våren 2014.

 

Dette blir en flytebrygge på 6,00 x 2,40 + landgang.

Illustrasjonsfoto

2013: 10.000 kr til flytevester

I juli 2013 mottok speidergruppa 10.000 kroner fra KLPs sponsorfond til innkjøp av nye flytevester til gruppas kanopadling. Dette gjorde gruppa i stand til å kjøpe inn 48 flytevester av merket Baltic.

2011: 60.000 til 2 seiljoller

I november 2011 mottok speidergruppa 60.000 kroner til innkjøp av 3 seiljoller fra Ecbos legater. Seilbåtene ble bestilt i desember 2011 for levering våren 2012 og gruppa har dermed en seiljolleflåte på 6 A-joller og er godt utrustet til å drive godt sjøspeiderarbeid.

2010: Skaphenger

I forbindelse med innkjøp av en skaphenger i februar 2010 var bedriftene ovenfor med og gav verdifull støtte til prosjektet.

2009: 50.000 til joller

I desember 2009 mottok speidergruppa 50.000,- i tilskudd fra Sparebank 1 Nord-Norges gavefond til innkjøp av A-joller. Seiljollene ble levert til speidergruppa på forvinteren 2010.

2009: Kr 7.000,- til Anna-dukker

Den 16.november 2009 mottok speidergruppa 7.000,- i tilskudd fra IF skadeforsikring. Tilskuddet ble brukt til å kjøpe inn 4 stk "Little Ann" HLR-dukker til bruk for opplæring i livredning.

2009: 50.000 TIL KANOER

I juli 2009 mottok speidergruppa 50.000,- i tilskudd fra Eckbos Legater. Dette beløpet ble brukt som Hovedfinansiering for innkjøp av en Kanohenger med 8 Hasle-kanoer, 16 flytevester og 16 padleårer.

2009: 20.000 til joller

I slutten av mai 2009 ble vi tildelt 20.000,- i tilskudd til innkjøp av 1 stk A-jolle. Dette la grunnlaget for å kjøpe den første A-jollen til gruppa.

2009: 10.000 til årer m.m

I januar 2009 mottok speidergruppa 10.000,- fra A-fondet (Aftenposten) for å fornye/utbedre gruppas flyte-vester og padleårer.  

 Dette gav oss muligheten til å kjøpe inn 22 flytevester av modellen Launch fra Helly Hansen samt 12 padleårer til kanoene våre.

2008: Kr 40.000 til båt

Våren 2008 mottok speidergruppa 40.000,- i tilskudd fra Gjensidige-stiftelsen for å kjøpe inn beredskapsbåt til speidergruppas sjøaktiviteter. Tilskuddet gjorde det mulig å kjøpe inn båt, motor og henger.

2006: 10.000 til årer og flytevester

I 2006 mottok speidergruppa vår 10.000,- i tilskudd fra DnB NOR finans. Dette muliggjorde innkjøp av 24 flytevester av modellen Rider fra Helly Hansen samt 18 padleårer til kanoene våre.