BODINSPEIDERNE    

  Tilsluttet Norges KFUK-KFUM-speidere 

INNMELDING/ ENDRINGER

Denne siden kan du bruke både når du skal registrere et nytt medlem eller endre noen opplysninger på et innmeldt medlem. Bodinspeiderne viderefører innmeldingen til forbundets medlemsdatabase.


Vi gjør oppmerksom på at vi fra høsten 2019 ikke har et tilbud for nye stifinnere (3. og 4.klasse). De stifinnerne som allerede er i gruppa fra forrige sesong blir overført til vandrerenheten. 

 

Vi sender ut en del informasjon på SMS. For å redusere kostnadene for speidergruppa ber vi om at det primært er kun 1 melding vi sender til de foresatte. Hvis speideren derimot har 2 bopeler å forholde seg til eller av andre årsaker bør ha info sendt til to nummer , sender vi gjerne ut til begge for å ha best mulig kommunikasjon med dere.

VÅRE ENHETER    HØSTEN 2019

VANDRERNE 5.-7.TRINN

VANDRERNE 8.-10.TRINN