BODINSPEIDERNE    

  Tilsluttet Norges KFUK-KFUM-speidere 

HVORDAN KONTINGENTE ER BYGD OPP

Kontingenten er 2-delt og består av en gruppekontingent og en forbundskontingent og disse betales på litt ulike tidspunkt. Vi skal her prøve å klargjøre hvordan kontingenten funger.


Det året man starter som speider, vil man totalt ha tre innbetalinger frem til sommeren 2019. Høsten 2018 betaler man gruppekontingent for høst 2018 og vår 2018 (1.050 kroner) samt halv forbundskontingent for høst 2018 (ca 225 kroner). Våren 2098 betaler man forbundskontingent for hele 2019 (ca 450 kroner).


De speiderne som også var med i forrige sesong, har allerede betalt forbundskontingent for hele 2018 (den betalte man våren 2018) og dermed er det bare gruppekontingent som betales høsten 2018 og deretter forbundskontingent våren 2019. 

GRUPPEKONTINGENT

Gruppekontingenten betales 1 gang i året og dette gjøres innen 15.november hvert år. Denne kontingenten går til drift av gruppa, møteutgifter (mat, materiell etc), utgifter til SMS-systemet etc. Gruppekontingenten gjelder som sagt for tidsrommet høst 2017 og vår 2018.


Kontingenten er på 1.050 kroner for overnevnte periode for 1 speider og 1.700,- hvis man er 2 speidere i familien. Hvis man er 3 speidere i familien, er gruppekontingenten på kroner 2.300,-.

2 MÅTER Å BETALE GRUPPEKONTINGENTEN

Det er 2 måter å betale gruppekontingenten: 
Vipps: 

Gå på Vipps, trykk på den blå knappen "Kjøp og betal" og sett inn tallet 11083. Scroll deg litt nedover listen til du kommer til Bodinspeiderne. Gå på «Meny» og velg deretter medlemskontingent gruppe. Her kan du velge kontingenten og evt. søskenmoderasjoner. Husk å skrive navnet på medlemmet og enheten.


Til konto:

Det andre alternativet er å betale til konto: Gruppas kontonummer er 1503.46.82930. Husk å skrive navnet på medlemmet og enheten

forbundskontingenten

Gruppekontingenten var i 2018 på ca 450 kroner og vil kun justeres etter konsumprisindeksen i 2019. Denne kontingenten dekker forsikring på alle speideraktiviteter, speiderblad samt programtilbud som speidergruppa mottar fra forbundet.


Forbundskontingenten kommer enten på mail eller som brev og den betaler man som en vanlig regning.