BODINSPEIDERNE    

  Tilsluttet Norges KFUK-KFUM-speidere 

RETNNGSLINJER VEDRØRENDE
KORONA FOR BODINSPEIDERNE

Organisering av speidermøter og aktivitet 
  • Speideraktiviteter bør organiseres slik at deltakerne deltar i faste grupper på inntil 20 personer som ikke blandes. På samlinger med mer enn 20 deltakere bør deltakerne deles inn i mindre, faste grupper som ikke har nærkontakt med andre grupper.
  • For eldre speidere (vandrere) bør det være maks 20 personer i hver gruppe. Med yngre barn til stede kan det være utfordrende å overholde smittevernreglene og for oppdagere og stifinnere bør gruppestørrelsen reduseres ytterligere (10 personer i hver gruppe). Ledere kommer i tilegg til grensen på 20 deltakere. Gruppene bør i størst mulig grad ha faste deltakere (de samme) og blanding av grupper bør begrenses. Ledere bør heller ikke gå på tvers av gruppene. 
  • 1-metersregelen gjelder fortsatt, unntaket er barn og unge under 20 år under aktiviteter der det er nødvendig. Unntaket fra enmetersregelen gjelder deltakere under 20 år og de som står for arrangementet (for eksempel ledere, veiledere, stab), men voksne bør holde avstand til andre voksne.
  • Dere må sørge for at det er tilstrekkelig antall ledere til stede som ser til at smittevernreglene overholdes.
  • Vi oppfordrer til å ha møter og aktivitet utendørs. 
  • Dere skal ha lister over deltakere. Denne listen skal slettes eller makuleres etter 10 dager. 
  • Personer med forkjølelsessymptomer og personer med andre luftveisinfeksjoner skal holde seg hjemme. Det gjelder også personer i karantene eller isolasjon.
  • Tilpass informasjon om smitteverntiltak til deltakernes alder.
  • Husk å trygge foreldre gjennom god dialog og tydelig informasjon om hvilke tiltak dere har for smittevern.