BODINSPEIDERNE    

  Tilsluttet Norges KFUK-KFUM-speidere 

LEDERNE I GRUPPA

Gruppeleder
Alle enheter

Vidar Berg

T: 976 39765

M: vid-ber@online.no

Vidar har vært med i gruppa siden 1982 og bistår de enhetene som har behov for ekstra ledere i tillegg til å stå for den administrative driften av gruppa. 

Enhetsleder
Oppdager (1.-2.trinn)

Marianne B. Karlsen

T: 918 29563

M: 

Marianne Karlsen har lang fartstid som speider, både i Bergen og på Lillehammer, før hun kom til Bodin-speiderne for noen år siden. 

Enhetsleder 
Stifinner (3.-4.trinn)

Tiril Sørensen

T: 905 99635

M:

Tiril har vokst opp i gruppa som lederbarn og deretter speider. Er i dag leder for stifinnerne samt medleder for Roverlaget i byen.  En av gruppas fire kajakk-instruktører.

Enhetsleder
Stifinner (3.-4.trinn) 

Oda Hunnes

T: 994 67780

M:

Oda kom til Bodin-speiderne fra Stryn hvor hun kommer fra en speider-familie med lange speider-tradisjoner. Er i stifinnerne.

Enhetsleder
Vandrer (5.-10.trinn)

Fredrik Eilertsen

T: 904 08316

M:

Vesterålens store sønn, med fartstid fra speidegruppa i Øksnes. Er leder i vandrerenheten samt Rover-laget i Bodø.  En av gruppas fire kajakkinstruktører.

Enhetsleder
Vandrer (5.-10.trinn)

Ylva Sørensen

T: 468 17670

M:

Ylva har vokst opp i gruppa som lederbarn og deretter speider. Er i dag med som leder for vandrerne i gruppa vår.

Ressursleder
Hele gruppa

Arnt Sørensen

T: 943 67379

M:

Arnt startet opp som speider- leder  i 1982 og er gruppas "allroundere" og som har kontroll på utsytyr i tillegg til å ha møter ved behov. I tillegg har han en stri tørn med å holde Vidar i ørene. En av gruppas fire kajakk-instruktører.

   Ressursleder
  Hele gruppa

Edel Kristiansen

T: 917 06694

M:

Edel "ho mor" kom med som speiderleder gjennom egne barns speiderdeltagelse. Barna har for lengst flyttet ut, men Edel bidrar fortsatt med sin mangfoldige kompetanse og er ofte med på speiderleirer, turer og speidermøter.

Ressursleder
Hele gruppa

Marianne Arnsen

T: 997 78215

M:

Marianne har vært med som speider og speiderleder siden hun begynte i gruppa på barneskolen. Marianne bidrar på møter og turer når dette passer i forhold til turnusjobbing og jobben som småbarnsmamma. 

Ressursleder
Seiljoller

Magnus Sørvig

T: 906 29977

M:

Magnus Sørvig vokste opp i en speiderfamilie og ble med som leder i gruppa vår for noen år siden. Hans store lidenskap er seiling og i Bodinspeiderne er han vår ressursperson i jolleseiling.

Ressursleder
Kajakk

Robin Stangeland

T: 

M:

Robin var i sin barndom speider i Bodinspeiderne og kom tilbake som ressurs-leder for noen år siden. Han er en av gruppas fire kajakkinstruktører og er utenom det, ofte observert i kajakken.

Ressursleder
Tilrettelegging

Karianne M. Pleym

T: 977 44602

M:

Karianne bidrar inn til gruppa ved behov, f.eks. er hun fast leder når gruppa er på speiderleirer. I tillegg har Karianne ansvar for å følge opp speidere som har ulike former for behov når det gjelder tilrettelegging.

  Enhetsleder
i permisjon

Anniken Sivertsen er fra høsten 2017 elev ved en Numedal folkehøygskole med fokus på ekstremsport. 

Vi gleder oss til returen til Bodø og til å bli utfordret i et eller annet ekstremt.

Enhetsleder
i permisjon 

Nadezda Nazarova,, eller Nadja som vi kaller henne, har sin speiderbakgrunn fra St. Petersburg og hennes mor er fortsatt leder der. Doktor på Universitetet og med en liten jente på hjemmebane, kommer hun forhåpentligvis sterkt tilbake snart.

Enhetsleder
i permisjon

Simon Slåttøy har sin speiderkarriere i Brønnøy-sund, men er nå bosatt i Bodø. I 2016 var han leder for speiderkretsleiren på Herøy og har nå litt permisjon for å fokusere på jobben sin.