BODINSPEIDERNE    

  Tilsluttet Norges KFUK-KFUM-speidere 

STIFINNERNE I BODINSPEIDERNE

Stifinnerne i Bodinspeiderne er et tilbud for jenter og gutter som går i 3. og 4.trinn og har ukentlige møter samt en til to overnattingsturer i halvåret. Møtene foregår vanligvis på uteområdet rundt Kirkely v/Bodin Kirke og varer fra kl 1800 til kl 1915. Vi legger opp til å være mye utendørs og det er alltid greit å ha klær etter vær.  Stifinnerne har rødt skjerf. Stifinnerne har fire semestermerker og over 70 aktivitetsmerker å velge mellom. 


Stifinnerprogrammet

Stifinnerprogrammet er en tydelig fortsettelse på oppdagerprogrammet. Kravene blir litt mer omfattende og perspektivet er ikke like kortsiktig som i oppdagerprogrammet. Stifinnerne har fire semestermerker oppdelt i to par, der det ene semestermerket tas på høsten og det andre på våren. Som i oppdagerprogrammet finnes det to obligatoriske aktivitetsmerker per semestermerke. Semestermerkene skal forme en ramme for semestret og gi lederne ideer for møter og turer. Stifinnerne har også flere aktivitetsmerker enn de som er obligatoriske i semestermerkene. Aktivitetsmerkene skal kunne gjennomføres på et eller to møter, eller på en tur. En del av aktivitetsmerkene er en oppfølgning av aktivitetsmerkene for oppdagere, mens andre er helt nye.

Programhefte stifinnere, er et hjelpemiddel for stifinnerledere. I heftet finnes et oversikt over stifinnerprogrammet med speiderstigen, semestermerkene og aktivitetsmerker.