BODINSPEIDERNE    

  Tilsluttet Norges KFUK-KFUM-speidere 

TERMINLISTE våren 2021

Her er terminlisten for våren 2021. Vi ha et håp om å få lagt inn en vintertur i begynnelsen av april 2021. Dette avhenger på hvilke restriksjoner som foreligger i forhold til denne type arrangementer. Det vil i utgangspunktet være snakk om en snøhuletur for de eldre og gammeovernatting for de yngste. Kretsen vurderer også en kretshelg i Bodø-området som en liten erstatning for kretsleiren som skulle vært arrangert i Valnesfjord sommeren 2020. Det var også planlagt en ny leir kommende sommer med rundt 500 deltagere, men som også ble avlyst. Det kretsen ser for seg er å samle kun vår krets for en langhelg den andre helgen av sommerferien (ca 25.-27.juni). Når vi vet noe mer om dette, så gir vi ut informasjon.