BODINSPEIDERNE    

  Tilsluttet Norges KFUK-KFUM-speidere 

Når man i Vandrerne. Turene blir tøffere og opplevelsene står i kø. Vandrerne er på mellom 2 og 4 turer i halvåret og turene strekker seg fra overnattingstur under en plastpresenning til gammetur i minus 20 grader på vinteren.


Fra og med høsten 2015 vil vandrerne bli 2-delt, hvor speiderne i barneskolealder har blått skjerf og speiderne som går på ungdomsskole har grønt skjerf, men begge vil ha benevnelsen vandrer.